Všeobecné informácie

Štúdium na stredných internátnych školách vo Veľkej Británii

Máme pre Vás najrozsiahlejšiu ponuku Anglických internátnych škôl (typu “HARRY POTTER“) v Strednej Európe!

1. Prečo študovať na súkromnej internátnej škole (Boarding School) v Anglicku?

Súkromné stredné internátne školy v Anglicku (Boarding Schools) sú známe svojím kvalitným vybavením a individuálnym prístupom k študentom. Študenti sú ubytovaní v moderne zariadených študentských rezidenciách.

Rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami spoznáte ihneď po príchode do školy. Budovy týchto škôl sú väčšinou niekoľko desaťročí alebo aj storočie staré, postavené v starodávnom anglickom štýle. Študent tu má možnosť okúsiť pravé anglické spôsoby výučby. Bližšie spozná zvyky pôvodných Angličanov a zažije niečo úplne iné ako by zažil na štátnych školách.

Školy, ktoré Vám ponúkame, sa nachádzajú v rôznych častiach Anglicka. Väčšinou sú v malých mestečkách, prípadne na vidieku, ďalej od mestského ruchu. Priateľská atmosféra a ochota pracovníkov školy je typická pre súkromné stredné školy.

Študenti a rodičia majú na výber medzi dievčenskými, chlapčenskými a zmiešanými školami. Takisto si môžu vybrať školy s väčším percentom anglických študentov, prípadne školy, kde sú skôr medzinárodní študenti.

2. Vzdelávací systém v Anglicku

Na štátnych školách v Anglicku je vzdelanie pre všetky deti od 5 do 16 rokov zadarmo. Okrem nich existujú aj súkromné školy, ktoré fungujú nezávisle od vlády, vláda ich finančne nepodporuje, rodičia študentov platia za štúdium školné a tým pokrývajú náklady spojené s výučbou na danej škole. Konkrétne aj internátne školy sa rozdeľujú na štátne a súkromné.

Povinná školská dochádzka:

 • primary (junior) school - 5 -11 roční študenti (základná škola)
 • secondary (senior) school - 11-16 roční študenti (stredná škola)

Školský rok začína prvým septembrovým týždňom a končí druhým júlovým týždňom, čo znamená 39 týždňov = 3 terms:

 • Autumn Term (jesenný trimester) - od začiatku septembra do do polovice decembra (približne)
 • Spring Term (jarný trimester) - od začiatku januára do Veľkej Noci
 • Summer Term (letný trimester) - od konca veľkonočných prázdnin do polovice júla

Jednotlivé trimestre oddeľujú prázdniny:

 • Vianočné prázdniny, ktoré trvajú 2 týždne
 • Jarné prázdniny, ktoré tiež trvajú 2 týždne
 • Letné prázdniny, ktoré trvajú 6 týždňov
 • Týždňové prázdniny sú na konci októbra, v strede februára a na konci mája ( t.z. v strede každého trimestra)

Tak ako sú u nás študenti rozdelení do ročníkov, britský stredoškolský vzdelávací systém má tzv. Years.

Year 7 12-ročný študent
Year 8 13-ročný študent
Year 9 14-ročný študent
Year 10 15-ročný študent
Year 11 16-ročný študent
Year 12 17-ročný študent
Year 13 18-ročný študent

Vek študentov v tabuľke je len orientačný, nakoľko v skutočnosti rozhoduje doterajší počet rokov strávených v škole. UK Boarding Schools prijímajú aj takých zahraničných študentov, ktorí zatiaľ ukončili iba ôsmy ročník základnej školy. Tým pádom nastupujú do ročníka Year 9 = GCSE preparation, čo je príprava na GCSE level. Ďalej nasleduje 2-ročné štúdium GCSE levelu (Year 10 a 11/Level 2), kam môžu študenti nastúpiť po ukončení základnej školy. Po skončení tohto levelu nasleduje A level, ktorý taktiež trvá 2 roky (Year 12 a 13/Level 3). Skladá sa z AS levelu a A2 levelu, avšak za plnohodnotné absolvovanie A levelu sa považuje aj 2-ročné štúdium AS levelu. Všeobecný názov pre A level je Sixth Form. Pokračovaním sú Levely 4,5,6, ktoré predstavujú univerzitné štúdium.

Študenti na strednej škole v ročníkoch Year 10 a Year 11 študujú tzv. GCSE predmety:

 • Hlavné: matematika, angličtina, prírodoveda, cudzí jazyk, telesná výchova a náboženstvo
 • Povinne voliteľné: tanec, dráma, dejepis, geografia, ekonómia, umenie a dizajn a i.

3. Dĺžka štúdia, nástupné termíny

Na väčšine škôl je minimálna doba štúdia jeden term = 3 mesiace (Gordonstoun School, Christ College, Bell Bedgebury International School, Stover School, Padworth College, Rishworth School, Barnard Castle School, Bedstone College, Bromsgrove School, St Bees School, D'overbroeck's College, Ellesmere College, Lomond School, Westbourne School a Rossall School). Potom sú školy, kam musí ísť študent minimálne na 2 terms (Strathallan School alebo Ratcliffe College, King´s Ely) alebo viac. Najideálnejšie je však, keď študent absolvuje celý akademický rok s nástupným termínom v septembri. V prípade, že chce absolvovať kratší stredoškolský pobyt, môže nastúpiť aj v januári.

4. Možnosti ubytovania

Väčšina škôl zabezpečuje študentom ubytovanie na internáte alebo v hosťovskej rodine. Internát je najčastejšou formou ubytovania stredoškolských študentov, pričom internátne budovy sú zväčša rozdelené na dievčenské a chlapčenské. Internát sa skoro vždy nachádza v areáli školy, to znamená, že študent je aj počas voľného času v bezprostrednej blízkosti ku škole. Izby sú viacposteľové, no nie je zriedkavosťou, že starší študenti majú aj samostatnú izbu. Každá izba má v blízkosti kúpeľňu, spoločenskú miestnosť a kuchynku. Výhodou súkromných škôl je zariadenie izby. Študenti si môžu byť istí, že budú spokojní. Posteľ, vlastný písací stôl, skriňa, poličky a mnohé iné sú samozrejmosťou. Všetko v modernom štýle a s príjemnými spolubývajúcimi.

Ten, kto rád spoznáva ľudí a získava nové priateľstvá, určite uvíta ubytovanie na stredoškolských anglických internátoch.

Každá internátna budova má pridelený personál, ktorý sa stará o pohodlie študentov a v prípade akýchkoľvek problémov je ochotný okamžite pomôcť. Mnohé školy ponúkajú ubytovanie aj v hosťovských rodinách. Zväčša sú to rodiny, ktorým vyrástli deti a chcú spoznávať nových ľudí alebo majú jednoducho veľký nevyužitý dom. Sú starostlivo preverované pracovníkmi školy, ktorí ich navštevujú aj počas pobytu študenta. Už najmenší problém medzi študentom a rodinou škola ihneď rieši.

Výhodou bývania v rodine je to, že študent skôr spozná kultúru a zvyky krajiny, pričom si perfektne osvojí jazyk. Každá rodina býva v blízkosti školy, či už pár minút chôdzou alebo mestskou hromadnou dopravou.

V oboch typoch ubytovania je strava zabezpečená formou plnej penzie. V prípade "boarding" škôl sa podáva v jedálni v určenom čase.

Každá škola má počas termu (trimestra) pár dní prázdnin, kedy sú internáty zavreté. Väčšina európskych študentov ide počas tohto obdobia domov, v opačnom prípade im osobní tútori za poplatok zabezpečia hosťovské rodiny, v ktorých budú dočasne bývať.

5. Aktivity na voľný čas

Súkromné školy sú známe tým, že si potrpia na voľný čas študentov, čo znamená, že majú najmodernejšie vybavenie športových ihrísk ako napríklad tenisové kurty, futbalové ihriská, vnútorné bazény alebo aj vlastné divadlá. Na školách vyučujú skúsení tréneri, ktorí učia rôzne športy od klasických ( futbal, basketbal, golf, volejbal, atletika, gymnastika ) až po nezvyčajné (veslovanie, rugby, tenis, kriket, plávanie, šermiarstvo, šach ). Športy sú rozdelené na individuálne a skupinové, pričom pri skupinových si študenti rozvíjajú športového ducha, učia sa spolupráci a dôvere. Študenti si môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi formou zápasov alebo pretekov.

Pre tých, ktorí šport veľmi neobľubujú, sú tu iné činnosti ako napríklad maľovanie, spev , fotografovanie, hrnčiarstvo a iné ručné práce. Na vysokej úrovni sa vyučuje dráma a divadelné štúdiá. Študenti si nacvičujú rôzne scénky, ktoré potom predstavujú v miestnych divadlách. Víkendové aktivity zahŕňajú rôzne výlety do okolitých miest, návštevy historických pamiatok, múzeí, divadiel a pod.

Väčšina škôl je situovaná v krásnom a pokojnom prostredí, čo umožňuje študentom chodiť na prechádzky do prírody a relaxovať.

6. Ktorá škola je pre Vás najvhodnejšia?

Väčšina súkromných škôl v Anglicku prijíma študentov bez ohľadu na pohlavie. V našej ponuke sa však nachádza aj jedna chlapčenská a niekoľko dievčenských škôl. Je to už len na vás, ktorú si vyberiete, nakoľko každá možnosť má svoje výhody. Na dievčenských alebo chlapčenských školách sa študenti vedia lepšie sústrediť na štúdium, pričom voľnočasové aktivity absolvujú spoločne. Chlapčenská škola, ktorú vám ponúkame sa nazýva Bedford School, medzi dievčenské školy patria St Mary´s School, Hethersett Old Hall School a St Margaret´s School.

Študenti si môžu vybrať školu aj podľa toho, či chcú mať skôr medzinárodných alebo anglických spolužiakov. Školy, ktoré prijímajú výhradne medzinárodných študentov (Newbury Hall alebo Bell Bedgebury International School) sú vhodné skôr pre hanblivejších študentov, ktorí majú slabšiu angličtinu. Rýchlejšie sa aklimatizujú medzi študentmi, ktorí tiež pricestovali z väčšej diaľky a majú podobné problémy.

Na druhej strane, školy s malým počtom medzinárodných študentov (Barnard Castle School, Hethersett Old Hall School, Ratcliffe College, Stover School, Woodbridge School a iné) sú vhodné pre študentov, ktorí sú suverénnejší, majú dobrú angličtinu a radi by sa pohybovali skôr v čisto anglicky hovoriacom prostredí.

7. Podmienky účasti

Niektoré školy majú prísne podmienky prijatia a teda neberú hocikoho. Vo väčšine prípadov však stačí keď medzinárodný študent dosahuje priemerné výsledky. Pred začatím programu musí absolvovať testy z anglického jazyka a ešte nejakého iného predmetu (najčastejšie matematika). Musí ich vypracovať sám a na každý test má časové rozpätie jednu hodinu.

Podmienkou je vek študenta, väčšinou sa požaduje 11 až 18 rokov, ale niektoré školy prijímajú aj študentov základných škôl, približne vo veku od 6 rokov.

Študent musí byť pozitívne naladený na štúdium a ochotný maximálne spolupracovať s učiteľmi, aby sa tak dosiahol čo najlepší efekt výučby. Škola neprijíma študentov, ktorí majú negatívny prístup k štúdiu a prišli z donútenia rodičov.

Študent by mal byť aspoň mierne pokročilý v anglickom jazyku. Niektoré školy majú vymedzenú aj minimálnu dobu štúdia.

Väčšina stredných škôl vyžaduje, aby mal každý zahraničný študent v Anglicku osobného tútora, ktorý dozerá na jeho pokroky, správanie a celkové počínanie si počas stredoškolského pobytu. Ak nastane akýkoľvek problém, ihneď ho rieši, takmer plnohodnotne nahrádza rodičov študenta. Osobného tútora vybavujú rodičia pre svoje deti ešte pred odchodom do Anglicka. Táto Principal Guardianship služba stojí približne 600-700 GBP/1 term = 3 mesiace.

8. Všeobecné pravidlá

 • Na väčšine škôl sú študenti povinní nosiť školskú uniformu
 • Študenti sa musia pravidelne zúčastňovať vyučovania, pokým nemajú svoju absenciu ospravedlnenú lekárom
 • Študenti nesmú počas štúdia piť alkohol, fajčiť ani užívať omamné látky
 • Na väčšine škôl musia študenti absolvovať vstupné testy z anglického jazyka a matematiky

9. Užitočné informácie pre rodičov

Je vaše dieťa vhodné na takýto študijný pobyt?

Toto je základná otázka, ktorú si musíte položiť ako prvú. Študent, ktorý sa rozhodol študovať na strednej škole v Anglicku musí vyhovovať vekovej hranici, ktorá je daná pri každej škole. Musí mať aspoň mierne pokročilé znalosti z anglického jazyka. Najdôležitejší je však prístup Vášho dieťaťa. Pokiaľ ide študovať z vlastnej vôle s elánom a s cieľom naučiť sa jazyk, tak je vítaným študentom. Takisto je vhodné, keď je vaše dieťa vyspelé, sebavedomé a nebojí sa nových neznámych vecí.

Odkiaľ budete mať informácie o prospechu Vášho dieťaťa?

Každý študent má svojho „koordinátora“, ktorý má na starosti kontrolovať prospech študenta. Pravidelne sleduje jeho výsledky v škole a dochádzku. V prípade akýchkoľvek problémov sa podľa možnosti vždy zastane študenta a snaží sa problém v jeho mene vyriešiť. Či už so školou, so spolužiakmi atď. Rodičia majú možnosť pravidelne sa informovať o postupe dieťaťa práve vďaka tomuto koordinátorovi. Škola má vymedzené dni, kedy sú dvere otvorené pre rodinných príslušníkov a priateľov študenta. Hocikedy teda môžete prísť svoje dieťa navštíviť. Odporúča sa to však až ku koncu štúdia, aby študentovi neprišlo smutno za domovom a neostal rozrušený z návštevy.

Bude moje dieťa spokojné s ubytovaním?

Študenti sú ubytovaní v moderných študentských internátnych izbách, ktoré sú priamo v areáli školy, čiže s dopravou sa absolútne nemusia zaoberať. Izby sú zariadené útulne, so všetkým, čo študent potrebuje (posteľ, skriňa, stôl, poličky a iné). Spolubývajúci sú k sebe milí a tolerantní, čiže sa to očakáva aj od Vášho dieťaťa.

Aká strava bude poskytnutá môjmu dieťaťu?

Všeobecná úroveň školského stravovania v Anglicku je v dnešnej dobe pozoruhodne vysoká, so silným dôrazom na vyváženú a zdravú stravu. Ponuka denného menu je na väčšine škôl bohatá a študenti si vždy majú z čoho vybrať. Ak má však Vaše dieťa nejakú špeciálnu diétu, je lepšie sa vopred informovať, či je škola schopná mu ju zabezpečiť.

Čo v prípade, že moje dieťa počas študijného pobytu ochorie?

Každá škola má svojho lekára, zdravotníka poprípade ambulanciu, čiže bežné ochorenia Vášho dieťaťa sa dajú okamžite riešiť.

Ako je to s prístupom na internet?

Na väčšine škôl je prístup k internetu samozrejmosťou. Je pochopiteľné, že študent chce byť v kontakte s rodinou a priateľmi a škola to maximálne podporuje. Zásadne však nepodporuje trávenie celého voľného času pred počítačom.

Ak máte záujem o štúdium na ŠTÁTNYCH stredných školách v Anglicku, ponúkame Vám štúdium na nasledovných školách: Gloucestershire College, Shaftesbury School.