Worcester je mesto v anglickom grófstve Worcestershire. Je hlavným mestom grófstva, nachádza sa asi 48km juhozápadne od Birminghamu a asi 47km severne od Gloucesteru. Mestom preteká rieka Severn. Rozprestiera sa na rozlohe 33,28 km2.

V 50- tych a 60- tych rokoch 20. storočia boli veľké oblasti stredovekého centra Worcesteru zbúrané a nahradené modernou výstavbou. I keď existujú oblasti vo Worcesteri, ktoré si zachovali pôvodný starobylý ráz, je to len malý zvyšok toho, čo existovalo pôvodne. Najznámejšou pamiatkou v meste je Worcesterská katedrála. Stavba súčasnej katedrály bola zahájená roku 1084, ale jej krypta pochádza z 10. storočia. Kapitula je jedinou v krajine, ktorá má kruhový tvar. V katedrále je pochovaný napríklad Ján Bezzemok. Súčasné hranice mesta boli ustanovené pri správnej reforme roku 1974.

Worcester je tak ľahko dosiahnuteľný z iných častí krajiny. Cesta do Londýna, ktorý je vzdialený asi 200km, trvá si 1,5 hodiny. Mesto má dve dôležité železničné stanice - Worcester Foregate Street a Worcester shrub Hill.

Mesto je sídlom Worcesterskej univerzity, ktorá získala štatút univerzity roku 2005. V predchádzajúcich rokoch bola známa ako University College Worcester a predtým ako Worcester College of Higher Education. Stredoškolské vzdelanie poskytujú štátne školy Worcester Sixth Form College a Worcester College of Technology a súkromné školy s dlhoročnou tradíciou Royal Grammar School Worcester (1291), a King's School (1541).