Stratford-upon-Avon je mesto v anglickom grófstve Warwickshire. Rozprestiera sa pri rieke Avon, 35 km od Birminghamu a 13 km od krajského mesta Warwick. Je hlavným mesto okresu Stratford-on-Avon. Roku 2007 obývalo mesto a jeho širšie okolie  viac ako 25 000 obyvateľov.

Štatút mesta bol Stratfordu udelený v roku 1196. Mesto má anglosaský pôvod a bolo mestom obchodu. Počas druhej svetovej vojny tu zasadal parlament. Dostupnosť mesta je z diaľnice M40. Má veľmi dobré železničné spojenie s Birminghamom. Je súčasťou národnej cyklistickej siete SUSTRANS.