Hastings je prímorské mesto na juhovýchode Anglicka, ktoré je často označované za rodisko modernej angličtiny. Mesto má v súčasnosti približne 85 000 obyvateľov