Prírodné podmienky

Územie Spojeného kráľovstva tvorí ostrov Veľká Británia, severovýchodná časť Írska a vyše 4 000 ďalších ostrovov. Strednú časť Veľkej Británie zaberá nížina, povrch Walesu je prevažne vrchovitý, územie Škótska tvorí zväčša vysočina. Počasie je prevažne oceánske, teplotné rozdiely medzi jednotlivými ročnými obdobiami sú pomerne malé, no na čo by ste určite nemali pri návšteve Spojeného kráľovstva zabudnúť, je dáždnik.

 

Hospodárstvo

Takmer štvrtina ekonomicky činného obyvateľstva pracuje v priemyselnej výrobe. Medzi hlavné priemyselné odvetvia patrí železiarsky, oceliarsky, automobilový, elektrotechnický a textilný priemysel. Krajina je sebestačná v zásobách ropy a zemného plynu. Británia zastáva významné miesto vo svetovom obchode, v bankovníctve, nezanedbateľný je aj turistický ruch. Poľnohospodárstvo zamestnáva asi 2% ekonomicky činného obyvateľstva a zameriava sa predovšetkým na chov oviec a hovädzieho dobytka.

 

Kultúra

Veľká Británia je starou krajinou s pozoruhodnou architektúrou a výtvarným umením, literatúrou, divadlom, hudbou, baletom. V každom väčšom meste je aspoň jedno divadlo a navštevujú ich aj cudzinci.  V Shakespearovom rodisku, Stratford on Avon, sa pravidelne konajú festivaly jeho hier. a mohli by sme spomenúť ďalší rad velikánov  čo radi čítame písmo z ich pier či už romány, fantastickú literatúru, drámu, prózu a či eseje.

Prvý britský film nakrútili v r. 1896 a od vzniku zvukového filmu bola krajina veľkoproducentom najrozličnejších žánrov, životopisných, dobrodružných, hudobných či špionážnych filmov.

Britská hudba bola do istej miery ovplyvnená zahraničnými vzormi. Počnúc od velikánov klasickej hudby cez populárnu hudbu čo Veľká Británia svetu priniesla hviezdne skupiny The Beatles a Rolling Stones, ktoré natrvalo ovplyvnili vývoj tohto žánru. Koncerty sa stali masovými podujatiami a vytvorili aj novú éru vydavateľstiev hudobných nosičov. Veľa ľudí priťahujú aj džezové kluby, kde sa hrá rock, blues, moderný džez i ďalšie žánre. A hudobný svet žiari až do dnes.

Po celej krajine nájdeme stovky múzeí s výnimočnými historickými, národopisnými, prírodovednými, umeleckými, technickými i ďalšími špecializovanými zbierkami.